Calories in Katre Nagouri V?nd Ko?ng Z?indo

Calories in Katre Nagouri V?nd Ko?ng Z?indo