Calories in Hardys Stamp White Varietal Semillon Sauvignon Blanc